Slippage là gì

Thị trường chứng khoán là ngành công nghiệp lớn nhất trên thế giới và tất cả phụ thuộc vào một từ, trượt. Độ trượt được…